De school kort en bondig

Op onze school:

- leren kinderen goed met elkaar omgaan;

- is er rust en regelmaat en voelt iedereen zich veilig;

- zijn er duidelijke regels, zodat iedereen goed weet wat wel en niet kan en mag;

- leren de kleuters al spelend zichzelf en de wereld om zich heen kennen;

- zijn de kinderen vanaf groep 3 ‘s ochtends aan het rekenen, lezen en schrijven;

- ontdekken ze ’s middags tijdens de ateliers van alles over de wereld en haar mensen, over de 

  natuur en over de geschiedenis;

- leren de kinderen hun lesstof eerst goed, voordat ze er zelfstandig dieper op ingaan;

- is de computer daarbij een goed hulpmiddel;

- is er een binnenplein waar de kinderen onder toezicht zelfstandig kunnen werken;

- helpt de leerkracht extra als dat nodig is, of daagt juist extra uit;

- worden ouders betrokken bij alles wat hun kinderen doen en leren;

- hebben we een schaakclub en kijken en maken we kunst met de kinderen;

- kan iedereen vrijuit spelen op een veilig schoolplein;

- blijft iedereen samen gezellig over in de middagpauze, met leuke activiteiten;

- is er ook vóór en na school opvang geregeld;

- kunnen zelfs de allerkleinsten al terecht in de aanwezige kinderopvang.