Aanmelden

Aanmelden
U overweegt uw kind aan te melden als toekomstige leerling van School Kastanjelaan?

Wij adviseren ouders/verzorgers om hun kind zo snel mogelijk na de geboorte in te schrijven. Het klinkt ongetwijfeld zwaar overdreven, maar het is raadzaam om al tijdens de zwangerschap het eerste contact te leggen. De formule 'school en kinderopvang onder één dak' blijkt een maatschappelijke voltreffer. Het aantal aanmeldingen overtreft de beschikbare capaciteit, hetgeen heeft geleid tot wachtlijsten. Kinderen geboren in 2012, 2013, 2014 of 2015 kunnen alleen nog worden geplaatst indien zij een grotere broer of zus op school hebben. 

 

Er is beleid ontwikkeld ten aanzien van de inschrijving van nieuwe leerlingen:

- alle kinderen uit de straten ten oosten van de A4 worden doorverwezen naar de      

  Willem de Zwijgerschool;

- op School Kastanjelaan worden per jaargang maximaal 28 leerlingen

  ingeschreven. Indien dit aantal is bereikt, worden overige kinderen doorverwezen

  naar de Willem de Zwijgerschool;                                                         

- bij de toewijzing van plaatsen wordt de volgende volgorde in acht genomen:

  1. Broertjes en zusjes van kinderen die al staan ingeschreven of op school zitten;

  2. Kinderen jonger dan één jaar die staan ingeschreven bij het KDV De Brink;

  3. Overige aanmeldingen

 

Wij informeren de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen door middel van de schoolgids. Samen met de informatie op de website van de school kunt u zich een voorlopig beeld van de school vormen.

Wij hopen dat u vervolgens contact met ons opneemt om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens dat gesprek, waarbij uw zoon/dochter van harte welkom is, kunnen we nader kennismaken, informatie geven en vragen stellen. Graag leiden wij u rond in de school.

U krijgt van ons het advies om, in het belang van uw kind, een school te kiezen die past bij het kind en bij u. Wanneer de normen en waarden van de school in grote lijnen overeenkomen met de normen en waarden bij u thuis, is er voor uw kind sprake van een kansrijke omgeving.

Het inschrijfformulier wordt aan het einde van het kennismakingsgesprek uitgereikt. Pas wanneer wij de ontvangst van het door u ingevulde inschrijvingsformulier schriftelijk bevestigen, is plaatsing definitief.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht.

Indien u de schoolgids wenst te ontvangen, zien wij gaarne een mail met uw adres tegemoet (kastanjelaan@pcboleiderdorp.nl)!

Natuurlijk kunt u voor eventuele vragen ook even bellen: 071 5820081.

 

Met vriendelijke groet,

namens het team,

 

Roald Vahl

Directeur School Kastanjelaan

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren