De school


School Kastanjelaan verzorgt passend onderwijs waarbij respect, vertrouwen, veiligheid, welbevinden en betrokkenheid kernbegrippen zijn.

Passend onderwijs biedt de kinderen de leerstof waar ze ‘aan toe zijn’. Kinderen willen dolgraag leren.

Het is de taak van de leerkrachten om de kinderen díe leerstof aan te bieden die past bij hun leer- en ontwikkelingsniveau. Leerstof moet in de zone van de ‘naaste ontwikkeling’ liggen, niet te moeilijk zijn, maar wel voldoende uitdaging bieden.

Elk kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling waarbij het kan leren in eigen tempo en op eigen niveau.


Welbevinden en betrokkenheid! Dit zijn twee begrippen die de leerkrachten van School Kastanjelaan steeds voor ogen hebben bij het maken van hun keuzes.

Om goed te kunnen leren moeten de kinderen ‘lekker in hun vel zitten’. Wij trachten ons onderwijs zo in te richten, dat de kinderen graag naar school gaan. Daarbij horen op het juiste moment een knipoog van de juf of meester, een schouderklopje en soms ook een aanwijzing om ander gedrag te laten zien. Het welbevinden van de kinderen staat steeds voorop. Hoe groter het welbevinden, hoe groter de kans om echt te kunnen leren!

Daarbij streven we naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de kinderen. Kinderen worden zo veel mogelijk zelf eigenaar van hun onderwijsleerproces. Ze denken mee over de inhoud van de leerstof en kunnen hierbij keuzes maken. Ze bepalen zelf de volgorde waarin aan opdrachten wordt gewerkt en leggen uiteindelijk verantwoording af over wat ze hebben gedaan.


Op School Kastanjelaan wordt gewerkt met dag- en weektaken. De leerkracht geeft klassikale instructie en/of instructie aan kleinere groepen; daarna zijn de kinderen in groepen zelfstandig bezig met het verwerken van de leerstof.

Om zelfstandig te kunnen werken worden van kinderen bepaalde vaardigheden gevraagd, met name ten aanzien van de mate van zelfstandigheid en het vermogen om samen te kunnen werken met andere kinderen. Dit leren de kinderen al in de kleutergroepen. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat kinderen veel meer in hun eigen tempo en op hun eigen niveau de leerstof kunnen verwerken.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren