Regels

m een veilig klimaat te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen worden in Kindcentrum De Brink een aantal regels gehanteerd:
We praten gewoon en gebruiken fatsoenlijke woorden.
We pesten elkaar niet; waar we ook zijn, niemand wil gepest worden.
We gaan met een ander om, zoals wij willen dat er met ons omgegaan wordt.
We luisteren naar elkaar en respecteren elkaars mening.
We zorgen dat een ander geen last van ons heeft.
We blijven van elkaar en elkaars spullen af.
We gebruiken de materialen waarvoor ze gemaakt zijn.
We zorgen dat het gebouw en de omgeving netjes blijven.
We lopen rustig door de ruimtes.
We helpen anderen om zich ook aan deze afspraken te houden
 

Deze afspraken worden regelmatig in alle groepen aan de orde gesteld.
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren