Coronaprotocol

Op school gelden regels en richtlijnen wat betreft de omgang met het coronavirus. De scholen van PCBO Leiderdorp baseren zich hierbij op het meest recente Protocol corona basisonderwijs.pdf, in samenwerking met het ministerie en RIVM.


Waar nodig is er nauw contact tussen de scholen en de GGD. In gevallen waarin het protocol niet voorziet, beslist de schoolleiding.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren