MR-GMR

Medezeggenschap


Op onze school is er ook een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. Deze ouders worden gekozen uit en door de ouders van de kinderen op onze school en de leerkrachten worden uit en door het team van leerkrachten verkozen. Dit is wettelijk zo geregeld, om ouders en leerkrachten inspraak te geven in verschillende aspecten van onderwijs /school.

De MR heeft tot taak om de openheid en openbaarheid en het onderling overleg in de school zoveel mogelijk te bevorderen. Dit met het doel om te werken aan een prettige en veilige leerplek voor de kinderen en werkplek voor de leerkrachten. De raad is er dus in het belang van de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Hierbij is goed en veelvuldig overleg met de schoolleiding van groot belang. In dit overleg kunnen allerlei schoolse zaken aan de orde komen.

 

De schoolleiding moet bij bepaalde keuzes instemming van de MR krijgen om deze keuzes ook daadwerkelijk uit te voeren. In andere gevallen is het nodig om advies te vragen aan de MR. In dit laatste geval kan de schoolleiding het advies naast zich neer leggen. Dit alles volgens de wettelijke regels. Maar het belangrijkste van dit alles is, dat de MR tijdig en juist wordt geïnformeerd over het reilen en zeilen op onze school.

De MR vergadert vijf keer per schooljaar . De vastgestelde verslagen worden op deze website geplaatst.
Tevens is het mogelijk om via het mailadres mrkastanjelaan apestaart pcboleiderdorp punt nl een bericht of verzoek te sturen naar de MR.

 

De MR van de Kastanjelaan is als volgt samengesteld

 

Ouders:
Marc Georges
Marlous van Leeuwen (tevens GMR)
Jorien Boesveld

 

Leerkrachten
Lisa de Jong
Alfred Stedehouder
Iris Abouljoud (tevens GMR)

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren