Aanmelden

Een kind mag naar school als hij of zij vier jaar wordt, maar u kunt uw kind al veel eerder bij School Kastanjelaan aanmelden.

Wij nodigen u graag uit voor een gesprek en een rondleiding. U krijgt informatie over onze school en er is alle tijd om uw vragen te beantwoorden.

Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, mag het vijf keer komen wennen. De leerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken.

 

Ouders van jongste kleuters krijgen een vragenlijst mee die op een later tijdstip met de leerkracht wordt besproken. Ook komt de leerkracht tijdens het eerste schooljaar op huisbezoek.

Als een oudere leerling op school wordt aangemeld, worden de ouders ook uitgenodigd voor een gesprek en informeren zij de school over de beweegredenen met betrekking tot de keuze voor een andere basisschool. Wij nemen altijd contact op met de school van herkomst om een goed beeld te krijgen van de overplaatsing. Wij ontvangen van deze school ook het onderwijskundig rapport.

 

Voor het maken van een afspraak kunt u altijd even contact opnemen met Esther van der Werf (directeur): 071-5820081

 

aanmeldingsformulier PCB School Kastanjelaan.pdf

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren